Re adwork Co., Ltd.

การเติบโตทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้บริษัทมากมายต้องการขยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ บริษัท Re Adwork จำกัด ภูมิใจในผลงานบริการขนย้ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ และบริการขนย้ายเครื่องจักรอิเล็กทรอนิคในการผลิตต่างๆ ที่ผ่านมา เนื่องด้วยทาง บริษัทฯ ของเรามีอุปกรณ์ครบครันในการขนย้ายและมีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ในการขนย้ายเครื่องจักร สามารถวางแผนการดำเนินการ ลดระยะเวลาหยุดการผลิต และขนย้ายเครื่องจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างรัดกุมโดยเน้นถึงความปลอดภัยทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินเป็นหลัก ความสำเร็จในการขนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่ผ่านมา คือประสบการณ์สั่งสมให้ทางทีมงานของเราเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นในการบริการลูกค้าของเราต่อไป

เอาใจใส่กับสิ่งของทุกชิ้น และใส่ใจกับทุกขั้นตอน

  • ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการขนย้ายเครื่องจักรโดยเฉพาะ
  • ด้วยเทคนิคการขนย้ายและเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน
  • ด้วยการวางแผนที่รัดกุมและการควบคุมงานด้านเทคนิคอย่างละเอียด
  • ด้วยวัสดุอุปกณณ์ครบครัน พร้อมยานพาหนะที่ทันสมัย
  • มีประกันค่าเสียหายในการเคลื่อนย้าย

© 2018 - www.readworkthailand.com. All rights reserved.